Uygun İş Zekası Teknolojisi Nedir?

Abraham Maslow bir keresinde “Eğer elinizde yalnızca çekiç varsa her sorun çivi gibi görünmeye başlar” demiş. Her geçen gün artan karışıklıkta ve birbirine bağlı bir dünya, doğru İş Zekası (BI) aracını seçmeyi çok önemli hale getirdiği için bu kelimeler her zamankinden daha da geçerli.

 

İşletmeler bir adım önde olma çabasıyla demografik, satın alan davranışı ve müşteri sadakatinden finansal ve operasyonel verilere kadar büyük miktarda veri toplar. Ancak bunların anlamlı bilgiler olarak düzenlenmesi ve görüntülenmesi için bir yöntem bulunmadığı sürece bu verilerin karar vermeye bir faydası olmaz.

 

Verileri özümsemek ve bunlardan anlam çıkarmak için kurumların verileri anlamlı ve zamanında toplayabilecek, işleyebilecek ve sunabilecek uygun araçları seçmesi gerekmektedir. Bugün pazarda bulunan birçok araçla hangisinin seçileceği konusunda kafa karışıklığı yaşamak çok kolay. Ancak, nasıl bir çekiç tüm işlere uygun değilse tek bir iş zekası aracı da her kullanıcı gereksinimine uygun değildir.

 

Kurumların, kullanıcılarının çeşitli gereksinimlerini karşılamak için hangi araçların en çok avantajı sağlayacağını belirlemek için bir yönteme ihtiyacı vardır. İyi haber, Microsoft’un Microsoft Excel, Excel için PowerPivot , SQL Server Raporlama Hizmetleri (Report Builder dahil) ve SharePoint’teki PerformancePoint Hizmetleri dahil, geniş bir Uygun İş Zekası Teknolojisi kullanımını ele alan farklı birçok araç sağlamasıdır. Bu araçların tamamına, tanıdık SharePoint Server arabirimi üzerinden erişilebilir.

 

İş Zekası Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

İş Zekası kullanımı, kullanıcıların bilgilerle etkileşime girme, bunları sunma ve paylaşma yöntemindeki farklılıkları açıklar. Bu kullanım şekilleri kısmen bir kullanıcının veya kullanıcılar grubunun gereksinimleri ve ayrıca kurumun mevcut raporlama özellikleri, altyapısı ve hem kurum kullanıcılarının hem de BT’nin becerileri tarafından tanımlanır.

 

Bu yazı serisinde, beş farklı İş Zekası raporlama kullanımını ele almaktadır:

 

  • Self Servis Analiz: Self Servis Analiz, kullanıcıların birbirinden tamamen farklı kaynaklardan veri entegre edebilmesi ve veri anormalliklerinin temel nedenini analiz edebilmesi ve anlayabilmesi için serbest biçimli raporlama ve analizi açıklar. Teknik kökenli olmayan kullanıcılar, BT veya diğer birimlere bağlı olmadan kendi raporlama ve analizini gerçekleştirebilme özelliğine önem verir.
  • İş Raporlaması: Bu kullanım, gelişmiş iş kullanıcıları veya analistler tarafından oluşturulmuş, biçimli raporları açıklar. Raporlar genelde, onaylanmış kurumsal verilere dayanmaktadır ve daha sonra yöneticiler, ekipler veya departmanlarla daha geniş bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu kullanımda BT müdahalesi orta düzeydedir, genelde raporlama ortamının dağıtımı ve izlenmesini ve raporların üzerine kurulduğu yapılandırılmış veri katmanının oluşturulmasını denetler.
  • Parametreli ve Operasyonel Raporlama: İş Raporlama kullanımına benzer bir şekilde Parametreli ve Operasyonel Raporlamada da sabit biçimli raporlar bulunmaktadır. Bununla birlikte raporlar kurum kullanıcıları yerine BT tarafından yazılmakta ve yönetilmektedir ve genelde çözünürlüğü yüksek bir biçim ve işleme kullanımıdır. Tutarlılık, ölçeklendirilebilirlik, yönetilebilirlik ve otomatik dağıtım bu kullanımın temel özelliklerinden bazılarıdır.
  • Performans İzleme: Bu kullanım, kullanıcılara çalıştıkları kurumun performansını hızlı ve kolay bir şekilde izleyebilme olanağı sağlayan pano tipi raporları açıklamaktadır. Bu kullanım, işin sağlığı hakkında anında görünürlüğe ihtiyaç duyan idare düzeyine veya departman liderliğine sağlanır ancak etkileşimle daha ileri araştırmaya da olanak verir.
  • Kurumsal Karneleme: Kurumsal Karneleme, dengeli karneleme gibi önceden tanımlanmış hedeflere göre ölçülen ve puanlandırılan Temel Performans Göstergeleri (veya KPI) ile yüksek düzeyde özetlenmiş görünümleri açıklayan bir kullanımdır. Bu kullanım genelde bir performans yönetimi programının bir parçasıdır ancak operasyonel performansı ölçmek için de kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir