zihin temizleme
  • Zihin Güçlendirme Kuralları Olarak: Öğrenme ve hatırlama işlevlerinin önündeki engellerin kaldırılması zihin güçlendirmenin en temel kuralıdır. Kaygı Etkileri Zamanı verimsiz kullanma kişi üzerinde baskı meydana getirecektir. Kaygıdan kaynaklanan dikkatsizlik...

    12 Eylül 2020 0 19